Partaideak

Life Bonelli. Participantes

 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra SA

logo ganGestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra SA (GAN) Nafarroako gobernuaren elkarte publiko bat da.

1982az geroztik Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuaren babesean egiten du lana, zehatz esateko, Nafarroako biodibertsitatea planifikatzen eta kudeatzen.

Bere jarduera laneko eremu hauetan garatzen du: Natura 2000 Sareko biodibertsitatea planifikatu eta kudeatu, Babestutako eremuen eskualde sisteman, habitatetan eta flora eta fauna espezieetan; ibaietako ekosistemen kudeaketa, ingurumen ebaluazioa; komunikazioa, parte hartzea eta erabilera publikoa; eta informazio geografikoko sistemak.

Gobierno de Navarra

 Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Kontseilaritza, Andaluziako Junta

logo andaluciaIngurumen eta Lurralde Antolamendu Kontseilaritza Andaluziako lurralde ministerio bat da eta eskualdeko ingurumen arloko eskumen guztien kargu dago. Zeregin hauetako bat natura eta basa bizitza kontserbatzeko programak egitea da, bereziki arriskuan dauden espezieena. Espezie horietako bat Bonelli arranoa da eta Andaluzian daude espezie honen populaziorik handienak.

 

 

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Kontseilaritza, Madrilgo Erkidegoa

Comunidad de Madrid

Madrilgo Erkidegoko Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Kontseilaritzako Ingurumen Zuzendaritza Nagusia da eskumendun administrazio organoa eta honi dagokion Madrilgo Erkidegoko basa espezieen populazioak kontserbatu eta hobetzeko neurriak hartzea.

Basa espezieak eta bereziki babes maila handiagoa behar dutenak (hala nola, eguzki arranoa, zikoina beltza, sai beltza edo naumann belatza) berreskuratzeko eta kontserbatzeko proiektuak egin eta burutzen esperientzia oso handia dute eta emaitza positiboak dituzte.

Zehatz esateko, 90eko hamarkadatik sai beltzekin eta eguzki arranoekin garatzen ari diren jardueren ondorioz, 1993an saien 23 bikote ugaltzaile izatetik 2011n 37 izatera igaro ziren eta eguzki arranoen kasuan 1973an 6 bikote izatetik gaur egun 100 baino gehiago izatera.  Emaitza hauek are hobeak dira, hegazti kopuruak gora egiteaz gain, euren banaketa eremua ere hazi egin baita.

 

COFIB

COFIBGovern de les Illes Balears eta Natura Parc Fundazioaren arteko partzuergo bat da COFIB eta Balearretan basa fauna berreskuratzea da bere xedea; hemen sartzen dira, halaber, fauna exotiko inbaditzailearen kontrola eta katalogatutako espezieak berreskuratzeko programa babestea.

Urtero 3000 animalia inguru hartzen dituzte berreskuratzeko eta ferreret Alytes muletensis berreskuratzeko plana eta Bonelli arranoa berriro sartzeko plana lantzen ari dira.

Baleares

 

Natura Parc Fundazioa

Natura Parc FundazioaNatura Parc Fundazioa irabazteko xederik gabeko erakunde gisa eratu zen eta haren jardun printzipioen oinarri dira natura ingurunea osorik babestea eta kontserbatzea; izan ere, Balear Uharteetako berenezko fauna eta flora aurki ditzakegu han.

 

Hauexek dira fundazioaren xedeak, besteak beste:

 

 • Balear Uharteetako bertako fauna eta flora babestu, sustatu eta ikertzea
 • Animalia basati guztiak hartu, sendatu eta haien habitat naturalean askatzea, animalia basatien suspertze zentroaren eta maskoten harrera zentroaren bidez.
 • Espezie babestuak itxian haztea eta ondoren berriz ere askatzea haien habitatetan.
 • Ingurumen prestakuntza eta hezkuntzako programak antolatzea herritar guztientzat.
 • Gazteentzako sustapen programak antolatzea Balearretan.
 • Boluntariotza programak antolatzea herritar guztientzat.
 • Nekazaritza, abeltzaintza eta basoak kudeatzearekin, basogintzarekin eta baso masaren energiaren aprobetxamenduarekin zerikusia daukaten jarduerak antolatzea.
 • Edozein eratako animalia eta landare espezieak kontserbatu eta berreskuratzeko programak antolatzea, baita nazioko zein nazioarteko akordioak ezartzea ere.
 • Ingurumenaren arloko azterlanak egitea eta aholkularitza zerbitzuak ematea, faunari, florari, klima aldaketari eta oro har naturari dagokionez.
 • Halaber, kulturako, arteko, zientziako edo kudeaketako beste edozein jarduera egitea, baldin eta faunarekin, florarekin, ingurumenarekin eta oro har naturarekin zerikusia badauka.

 

Natura Parc Fundazioak Balearretako gizarte maila guztiei zerbitzu ematen die, eta horretarako bere ongintzazko eginkizunaz baliatzen da, batez ere hezkuntza eta zabalkundea oinarri dituelarik

Balearretako gizartea da haren onuraduna eta/edo erabiltzailea, barnean sartzen direlarik administrazio publikoak, Estatuko segurtasun kidegoak (udaltzainak, Guardia Zibila, babes zibila, 112…), hezkuntza zentroak, erakunde pribatuak eta herritarrak oro har.

 

 

Arabako Foru Aldundia

ÁlavaArabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak honako eginkizunak eta aginpideak ditu: Uraren ziklo oso, ureztatzeak izan ezik; Ingurumena eta paisaia; Naturaren zaintza; Naturguneak; Energia berriztagarriak; Mendiak, flora eta fauna; Lurralde plangintza eta informazioa; Hirigintza kudeaketa eta diziplina eta Ordenamendu juridikoak adierazitako gainerakoak, Arabako Foru Aldundiko Sailen egitura zehazten duen uztailaren 19ko 162/2011 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Zehatz, esateko, proiektu honetako eremu tematikoan Ingurumen eta Biodibertsitate zerbitzuari dagozkio, proiektu honetako eremuan honakoak egitea:

 

 • Hauen antolamendua, zaintza eta kudeaketa: animalia eta landare babestuena eta beren habitatena, babes bereziko eremu eta biotopo babestuen sarekoena eta Natura 2000 Sareko hegaztien babes bereziko eta kontserbazio bereziko eremuena, ingurumenari dagokionez sentikorrak diren eremuena, paisaia katalogatuena eta korridore ekologikoen sarearena.
 • Ingurumen baliabideak eta energia berriztagarriak planifikatzea.
 • Habitat naturalen, paisaien eta biodibertsitatearen babes, lehengoratze eta hobekuntza alorretako jarduerak garatu eta gauzatzea.

 

Zeregin hauek Eusko Jaurlaritzak hartutako eskumenetatik datoz, Euskal Herriko Autonomia Estatutua (abenduaren 18ko 3/79 Legea) beteaz eta EAEko erakundeen eta bertako kondaira lurraldeetako foruzko ihardutze erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legea oinarri hartuta horien garapen edota burutzapenen lekualdaketa beteaz.

 

GREFA

GREFAGREFA (Fauna Autoktonoa eta bere Habitata Lehengoratzeko Taldea) irabaz asmorik gabeko gobernuz kanpoko erakunde bat da eta 1981ean sortu zen natura aztertu eta kontserbatzeko elkartea izateko. Gure inguru naturalaren zati bat narriatzen eta suntsitzen duten giza jarduerez ohartzen den jendea dago bertan.

Natura kontserbatzea du xede eta GREFAk ikuspegi desberdinetatik egiten du lana; tokiko, nazioko eta nazioarteko hainbat proiektu egiten du, bakarka edo hitzarmenen bidez edo gobernuko edo gobernuz kanpoko beste erakundeekin akordioak lortuta.

GREFAk egiten dituen jardueren artean hauek daude:

 1. Basa Fauna Autoktonoaren ospitalea.
 2. Zauritutako basa fauna erreskatatzeko taldea.
 3. Kumeak itxian hazteko programak.
 4. Galtzeko arriskuan dagoen faunaren habitata hobetzeko programak.
 5. Basa espezie autoktonoen populazioak indartzeko programak.
 6. Ingurumen heziketa eta boluntario programa basa faunaren ospitalean.

 

Proposatutako LIFEaren arabera GREFAk egindako beste proiektu batzuk:

 1. Zauritutako basa fauna erreskatatzeko taldea (2005-2012)
 2. Penintsula erdialdea eguzki arranoa kontserbatzeko programa (2007-2012)
 3. Baixa Limia-Serra do Xurés parke naturalean (Ourense) arrano beltza berriro sartzeko programa (2001-2012)
 4. Madrilgo Erkidegoan sai beltza kontserbatzeko programa (2007-2012)
 5. Kataluniako Pirinioetan sai beltza berriro sartzeko programa (2007-2012)
 6. Belatzarentzako korridoreak (2004-2005)

 

 LPO

LPO

 LPOren xedea “hegaztiak eta hegazti horiek bizirauteko behar dituzten ekosistemak babestea da, bereziki horiei lotutako fauna eta flora” eta oro har, biodibertsitatea babestea. 1912an sortu zen LPO eta 1986an aitortu zuten erabilera publikoko erakundetzat; era berean, Birdlifen ordezkaria da Frantzian. 2012an 44.000 bazkide baino gehiago zituen.

Bere jarduerak 3 eremutan banatzen dira:

 1. Hegazti espezieen kontserbazio egoerari buruzko ezagutzak eguneratu.
 2. Mehatxatutako espezieak eta hauen habitatak babesteko programak egin.
 3. Ingurumen heziketa eta kontzientziazioa.

1984an LPOk koordinatu zuen Bonelli arranoa kontserbatzeko Frantzian egin zen lehenengo plana, baita espezie honetarako egin zen lehenengo LIFE (garai hartan ACE) proiektua ere (1989-1992). Zuzeneko zeregina izan zuen itxian hazi eta berriro sartzeko jardueretan UFCSrekin (Union Française des Centres de Sauvegarde) batera. 2010eko abenduko biltzarrean LPOk espeziea itxian hazteko edota berriro sartzeko interesa duten egiturak mobilizatu ditu eta IMBE eratu du (International Mobilisation for the conservation of the Bonelli's Eagle).

Christian Pacteauk (LPO-UFCS) kudeatzen du Bonelli arranoa itxian hazteko Vendéeko zentroa eta hegazti harraparien ugalketan aditua da. 1995az geroztik Bonelli arranoarekin ari da lanean eta 14 txita atera ditu; horietako zenbait jada libre utzi dira. Zentroak txitak hazteko 10 instalazio daude, bakoitza 100 m2 da eta inkubazio areto bat eta nurseria bat ere baditu. Bonelli arranoaren 7 bikote ditu, eta horietatik 5 ugaltzaileak 2012an.

Ardècheko zentroak (Jean-Claude Mourgues) 3 bikote ditu, horietako bat ugaltzailea 2012an. Zentro honetan 7 txita atera dira ireki zenetik.

 

Share

Proiektoaren foiletoa

folleto informativo bonelli ico eus

lifebonelli newsletter eus

Photo News