Mallorca

 

Muntanyes D'Arta

Superfície (ha): 14,703.000

Codi Natura 2000 : ES0000227

Altres figures de protecció d’acord amb la legislació nacional o autonòmica:

ES10 Parc Natural de la Península de Llevant

ES04 Reserves naturals de Cap Farrutx i Cap des Freu

 

 

 

Estat d’ús i propietat de l’àrea del projecte:

La cobertura del sòl segons el tipus d’hàbitat és la següent:

 • Àrees marines, 37 %.
 • Dunes i platges d’arena, 1%.
 • Còdols, turons marins i illots, 2 %.
 • Masses d’aigua terra endins, 1%.
 • Bruc, matoll, màquia, garriga i Phygrana, 7 %.
 • Prats secs i estepes, 5 %.
 • Altres terres cultivables, 30 %.
 • Boscos de coníferes, 14 %.
 • Boscos perennifolis, 3 %.

 

Hacking d’àguila cuabarrada a la serra de Tramuntana

 

Descripció científica de l’àrea del projecte:

Aquesta àrea abasta bona part de la península que forma l’extrem nord-est de Mallorca. És una zona muntanyosa formada per roques calcàries del període secundari, molt deformades, que durant l’orogènia alpina van patir diversos encavalcaments que van formar importants relleus orientats en direcció est-nord. No hi ha grans penya-segats a la costa, a excepció del cap dels Freus, però sí a l’interior. El clima és mediterrani mesotèrmic, sec-subhumit, amb una pluviositat anual de 700 mm. La zona costanera es troba fortament influïda pels vents de tramuntana i llevant, l’aportació salina dels quals condiciona la vegetació. Hi ha diverses platges arenoses no afectades per la construcció, amb formacions dunars considerables. L’atractiu paisatgístic del lloc és molt elevat: es tracta d’una zona molt abrupta amb grans variacions en els pendents, amb una costa sinuosa, no urbanitzada, amb pocs punts d’accés per al públic, la qual cosa sens dubte ha contribuït a la seva conservació.

 

Importància de l’àrea per a la biodiversitat i/o per a la conservació d’espècies/hàbitat, tipus de catalogació a nivell regional, nacional i de la Unió Europea

A l’àrea hi ha diversos hàbitats inclosos en l’annex i de la Directiva 92/43/CEE, tots amb una representativitat i un estat de conservació global excel·lent. Hi creixen dues espècies de plantes prioritàries que figuren en l’annex ii de la Directiva d’hàbitats, i hi nidifiquen nombroses espècies d’aus de l’annex i de la Directiva 79/409/CEE, que ja van implicar la declaració com a ZEPA dels dos caps que formen els extrems de la península.

 

Puig de Na Bauçà

Superfície (ha):        1,613.000

Codi NATURA 2000:   ES 5310079

Altres figures de protecció d’acord amb la legislació nacional o autonòmica:

ES17 Àrea Natural de la Serra de Tramuntana
 

 

Estat d’ús i propietat de l’àrea del projecte:

La cobertura del sòl segons el tipus d’hàbitat és:

 • Boscos mixtos, 50 %.
 • Bruguerars, zones arbustives, màquies, garriga i Phrygana, 50 %.

 

Descripció científica de l’àrea del projecte:

La qualitat i la importància d’aquesta zona es basa en la presència d’hàbitats que figuren en l’annex i de la Directiva 92/43/CEE. Se’n poden destacar els següents:

 • Codi 5330  2,56 %
 • Codi 6220  0,14 %
 • Codi 8210  0,39 %
 • Codi 9320  86,06 %
 • Codi 9340  4,39 %

 

Importància de l’àrea per a la biodiversitat i/o per a la conservació d’espècies/hàbitat, tipus de catalogació a nivell regional, nacional i de la Unió Europea

LIC, ZEPA i Paratge Natural Serra de Tramuntana de l’illa de Mallorca. La serra de Tramuntana constitueix la línia muntanyosa més gran de Mallorca i l’espai natural més extens, de gran valor ecològic. Té una longitud aproximada de 90 km, des del cap de Formentor, a Pollença, fins al cap de la Mola, a Andratx, amb una amplitud mitjana de 15 km. Està orientada de sud-oest a nord-est. El litoral és abrupte, amb poques cales i uns penya-segats pronunciats. Constitueix la zona de modelat càrstic més rellevant de l’illa, amb una presència important de roca calcària erosionada pels efectes del temps i l’aigua. En els llocs més elevats creix el carrascar de muntanya, mentre que a les zones més baixes, els alzinars més extensos de Mallorca. També s’hi troben vastes extensions de pinar, que en alguns llocs ha substituït l’alzinar. Hi habita la darrera població insular de voltor negre (Aegypius monachus) d’Europa; és també refugi per a les petites poblacions de milà reial (Milvus milvus), àguila pescadora (Pandion haliaetus) i falcó de la reina (Falco eleonorae), entre d’altres rapinyaires amenaçades. S’hi ubiquen els cinc territoris de cria d’àguila cuabarrada històrics, coneguts abans que s’extingís de Mallorca al voltant de 1970.

Share

Fullet del projecte

folleto informativo bonelli ico cat

Photo News

lifebonelli newsletter cat