Berariazko hedapen kanpainak ehiztarientzat, eskalatzaileentzat, etab.

Pollos de águila de bonelli antes de su liberación

 

Esan bezala, ehiztariak eta eskalatzaileak dira espezie honekin giza elkarreragin handiena duten talderik nagusienak. Hori dela eta, “Beste faktore negatiboak identifikatu eta zuzendu” jarduera egin nahi da. Jarduera honetan Bonelli arranoa identifikatutako eremuetan ezartzean egon daitezkeen eraginak aztertu eta zuzendu nahi dira eta garrantzi berezia izango dute ehizak eta eskaladak.
 

Jardueran ehiztariekin eta eskalatzaileekin praktika oneko akordioak egin nahi dira, jarduera hauek eta Bonelli arranoaren kontserbazioa eta kudeaketa egokia uztartu asmoz. Praktika on hauek arrakasta izateko, agiri hauek elkarrekin egitea planteatu da. Sektore hauen lankidetza eta parte hartze aktiboa funtsezkoak dira jarduera garatzeko eta emaitzak zabaltzeko.

Lankidetza eredu hau jarduera hauetan oinarrituko da:

  • Ehiza eta eskalada elkarteekin lankidetzan jarduera bakoitzean ezar daitezkeen arauak aztertu; jarduera hauetarako legeak ezartzen dituen mugak ezagutzeko eta horrela, legeak ezarritako horrekin balizko gatazkak saihesteko.
  • Ehiza eta eskalada elkarteetako arduradunekin bilerak.
  • Ehiztari eta eskalatzaileekin elkarrizketak, espezie hau kontserbatzeak jarduera hauen ohiko praktikan dituen interferentziei buruzko ikuspegiaren berri izateko.

Era berean, lankidetza honen ondoriozko informazio guztia aztertuko dute proiektuko bazkideek eta praktika honen agiri bat egingo da ehiza garatzeko eta praktika onen beste bat eskalada garatzeko. Agiriak inprimatu aurretik, ehiza eta eskalada elkarteetako zuzendaritza organoetara igorriko dira, azken iritziak eta iradokizunak jasotzeko.

Kasu bakoitzean adostutako agiri bat egingo da eta zerikusia duten aldeek sinatu eta publikoki aurkeztuko dute (sektore horien ordezkapen organoek eta ingurumen administrazioak). 2014an ehizako sektorearekin eta 2015ean eskaladakoarekin aritzea espero da.

Eskaladako agiriaren 500 ale argitaratuko dira paperean eta ehizakoaren 10.000. Parte hartu duten erakundeen bidez zabalduko da, ehiza elkarteetan ere ale ugari jarriko dira, baita ehiztarien ohiko bilguneetan ere; eskaladako elkarteetan ere jarriko dira eta barneko eskalada egiteko dauden tokietan ere bai. Formatu digitalean ere eskura egongo dira, hedapen handiagoa izan dezaten. Sinatzen den urtean bertan hasiko da agiria hedatzen.

Gainera, talde hauek barreiadura ekintzetan parte hartzera gonbidatuko dira:  “BONELLI, NATURA BIZIA” hedapen eta sentsibilizazio kanpainetan.

 

Jarduera hau beharrezkoa izatearen arrazoiak

Ehiztariak eta eskalatzaileak dira espezie honekin giza elkarreragin handiena duten talderik nagusienak. Jarduera horien garapena arriskutsua izan daiteke hegaztien biziraupenerako. Hori dela eta, funtsezkoa da hedapen kanpainak egitea, espeziea kontserbatzea oso garrantzitsua dela eta errespetatu egin behar dutela kontzientziatu daitezen.

 

Share

lifebonelli newsletter eus

Photo News