Madrid

 

ZEC Cuenca de los ríos Alberche y Cofio

Superfície (ha): 83,089.000

Codi Natura 2000: ES3110007

Altres figures de protecció d’acord amb la legislació nacional o autonòmica:

Aquesta ZEC s’ajusta als límits que estableixen la ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio (ES0000056), i inclou el LIC Cuencas de los ríos Alberche y Cofio (ES3110007) i el biòtop CORINE anomenat de la mateixa manera (B00010063). També està declarat LIC Cuenca de los ríos Alberche y Cofio i s’ha aprovat el Pla de Gestió de l’Espai Protegit Xarxa Natura 2000 denominat Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio.

 

 

Estat d’ús i propietat de l’àrea del projecte:

Ocupació del sòl:

 • Bruguerars, zones arbustives, màquies, garriga i Phrygana, 40 %.
 • Àrees conreades no boscoses amb plantes llenyoses (incloent-hi horts, arbredes, vinyes i deveses), 11 %.
 • Cultius extensius de cereal (incloent-hi els que alternen amb guaret), 10 %.
 • Pastures àrides i estepes 9 %.
 • Boscos de coníferes, 8 %.
 • Boscos esclerofil·les, 7 %.
 • Penyals continentals, pedregars de fragmentació, arenals interiors, neus o gel permanent, 5 %.
 • Boscos decidus de fulla ampla, 3 %.
 • Altres territoris (incloent-hi ciutats, pobles, carreteres, abocadors, mines, zones industrials, etcètera), 2 %.
 • Prats humits i prats mesòfils, 2 %.
 • Cossos d’aigua continentals (lenítica i lòtica), 1 %.
 • Altres terrenys de cultiu, 1 %.
 • Torberes ombrotròfiques, torberes minerotròfiques, vegetació aquàtica perimetral i aiguamolls, 1 %.

 

Descripció científica de l’àrea del projecte:

La zona comprèn íntegrament la ZEPA número 56, Encinares de los ríos Alberche y Cofio, declarada el 1989. Així mateix, s’ha proposat tot el territori com a LIC. No inclou cap altre lloc catalogat en els àmbits nacional o regional. Pel que fa als biòtops CORINE, coincideix amb el B00010063, anomenat de la mateixa manera que la ZEPA. Ja en l’àmbit regional, els embassaments de Picadas i San Juan, per la seva rellevància paisatgística i recreativa, es troben catalogats a l’empara de la Llei 7/1990, de 28 de juny, de protecció d’embassaments i zones humides de la comunitat autònoma de Madrid. A més, reuneix altres espais catalogats com a d’interès regional, que són:

 • Arroyo de la Puebla (valor paisatgístic).
 • Arroyo de Valdeyermos (valor geomorfològic i faunístic).
 • Cárcavas del río Perales (valor geomorfològic i faunístic).
 • Castañar de las Rozas de Puerto Real (valor florístic i paisatgístic).
 • Cerro de Almenara (valor florístic i geomorfològic).
 • Dehesa de Fuentelámparas (valor florístic).
 • Dehesa de Navalquejigo (valor florístic).
 • Fuentevieja (valor florístic i faunístic).
 • Garganta de Picadas (valor florístic, geomorfològic i faunístic).
 • Las Cabreras (valor geomorfològic).
 • Meandro del Alberche en Aldea del Fresno (valor geomorfològic i faunístic).
 • Peñas de Cadalso (valor geomorfològic).
 • Penya de Cenicientos y Lancharrasa (valor florístic, geomorfològic i paisatgístic).
 • Pinares de Robledo de Chavela (valor faunístic).
 • Pinares de Valdemaqueda (valor faunístic).Suertes Viejas (valor florístic).

 

Punt d’alimentació per a l’alliberament d’àguiles cuabarrada al riu Cofio


Importància de l’àrea per a la biodiversitat i/o per a la conservació d’espècies/hàbitat, tipus de catalogació a nivell regional, nacional i de la Unió Europea

Es constitueix com un territori de gran interès i importància a causa de les poblacions avifaunísticas que alberga. Reuneix formacions i espècies representatives de la comunitat de Madrid en un bon estat de conservació, tot i la relativa proximitat a la capital. Per la bona conservació destaquen les deveses d’alzines, els matolls d’escleròfil·les i les pastures de gramínies anuals subestèpiques.

És una àrea clau per a la conservació d’algunes espècies singulars, com l’àguila imperial (Aquila adalberti), el voltor negre (Aegypius monachus), la cigonya negra (Ciconia nigra), el talpó de Cabrera (Microtus cabrerae), etcètera. A més, aporta importants refugis de quiròpters.

 

Share

Fullet del projecte

folleto informativo bonelli ico cat

Photo News

lifebonelli newsletter cat