Notícies

En el 2015 es varen recepcionar al Centre de Recuperació de Fauna del COFIB a Mallorca 7 exemplars d'Àguila de Bonelli Aquila fasciata, per a la seva introducció al medi. El protocol de recepció estableix una revisió mèdica/examen extern de cada exemplar a la seva arribada per comprovar que no hagin sofert cap problema durant el transport. Una vegada avaluats es va procedir al trasllat al hacking/gàbia d'aclimatació, pel seu posterior alliberament.

 

Escorial, atés pels serveis veterinaris a l’hospital de Fauna del COFIB.

 

En el mes de maig es va desplaçar un operatiu per realitzar la revisió mèdica sanitària del poll nascut en llibertat al territori conegut de la parella de la Serra de Tramuntana. L'examen va consistir en una exploració general externa i de les mucoses per detectar possibles lesions com les habitualment produïdes per Tricohomonas a l'espècie.

D'acord amb els serveis veterinaris del soci madrileny del LIFE – GREFA, responsable de les accions veterinàries del projecte, es van prendre dades biomètriques i mostres de sang per a les determinacions hematològiques, bioquímiques, valors de plom i determinació del sexe, a més de mostres per a control microbiològic i de virus.

D'altra banda, un dels exemplars alliberats, va reingressar viu amb símptomes de desnutrició a causa d'inanició. Després de 5 dies de tractaments de suport i una adequada alimentació es va poder recuperar i tornar a alliberar a la zona d'aclimatació juntament amb la resta d'exemplars de l'any.

Finalment, els quatre exemplars que varen ingressar morts se’ls va realitzar la necròpsia i el seu corresponent informe, podent confirmar que tres varen morir electrocutats i el quart per inanició (veure informes de referencia: CRFS 0154/15, CRFS 0624/15, CRFS 2200/15 i CRFS 2399/15).

 

Taula del registre clínic dels exemplars examinats pels serveis veterinaris del COFIB durant el 2015:

Espècie

Nº Clínic

Edat

Sexe

Anella

Causa

Resolució

A.fasciata*

0081/15

2A

Femella

1028839

Cesió

Alliberat

A.fasciata*

0154/15

2A

Femella

1028839

Inanició

Ingressa mort

A.fasciata

0347/15

Poll

Mascle

1019684

Cesió

Alliberat

A.fasciata**

0348/15

Poll

Mascle

1019690

Cesió

Alliberat

A.fasciata

0349/15

Poll

Femella

1019687

Cesió

Alliberat

A.fasciata

0350/15

Poll

Femella

1019688

Cesió

Alliberat

A.fasciata

0578/15

Poll

Mascle

1029483

Cesió

Alliberat

A.fasciata

0624/15

3A

Femella

1014724

Electrocució

Ingressa mort

A.fasciata

0626/15

Poll

Femella

1029482

Cesió

Alliberat

A.fasciata**

0938/15

1A

Mascle

1019690

Inanició

Alliberat

A.fasciata**

2200/15

1A

Mascle

1019690

Electrocució

Ingressa mort

A.fasciata

2399/15

3A

Femella

1018833

Electrocució

Ingressa mort

*Mateix exemplar **Mateix exemplar

Dilluns, 5 gener de 2014. La població d'àguiles coabarrades a Mallorca ja comença a ser això: una població.

Llegeix més...

 

 Davant l'imminent inici dels alliberaments de polls d’àguila coabarrada a Mallorca, el COFIB de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, soci del LIFE BONELLI a Mallorca, va organitzar el diumenge 27 abril 2014 una jornada informativa per difondre als membres de la Xarxa de Suport i a altres voluntaris i col·laboradors la marxa del projecte i com poden col·laborar. Va tenir lloc a La Reserva ‘Puig de Galatzó’, una finca privada dedicada a l'oci familiar d'aventura que dóna suport al projecte.

Llegeix més...

 

Quatre polls d'àguila coabarrada van entrar el 29 d'abril al niu artificial (hacking) instal·lat en una de les zones de reintroducció d'aquesta espècie seleccionades a la Serra de Tramuntana (Mallorca). Es tracta de la més recent actuació de LIFE BONELLI, el projecte que aborda per primera vegada de forma global la recuperació de la població espanyola d'aquest rapinyaire, un dels més amenaçats d'Europa, en territoris que històricament va ocupar.

Llegeix més...

 

Experts de més de deu comunitats autònomes i de França van acudir a Palma al primer seminari de LIFE BONELLI. En aquesta trobada es van donar a conèixer les accions ja començades pel primer projecte que intenta recuperar la població espanyola en conjunt d’una de les rapinyaires més amenaçades de la regió mediterrània.

Llegeix més...

Fullet del projecte

folleto informativo bonelli ico cat

Photo News

lifebonelli newsletter cat