Participants

Life Bonelli. Participantes

 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra SA

logo ganGestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, SA, (GAN) és una societat pública del Govern de Navarra.

Des de 1982 treballa en suport del Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, en concret en la planificació i la gestió de la biodiversitat a Navarra.

Treballa en les àrees següents: planificació i gestió de la biodiversitat a la Xarxa Natura 2000, Sistema Regional d’Àrees Protegides, hàbitats i espècies de flora i fauna, gestió d’ecosistemes fluvials, avaluació mediambiental, comunicació, participació i ús públic i sistemes d’informació geogràfica.

Gobierno de Navarra

Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d’Andalusia

logo andaluciaLa Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori és el ministeri regional d’Andalusia a càrrec de totes les competències mediambientals de la regió. Aquestes tasques inclouen l’execució de programes de conservació de la natura i la vida salvatge, especialment d’espècies en perill. Entre aquestes espècies figura l’àguila cuabarrada, que té la major població d’Espanya en aquesta comunitat autònoma.

 

 

Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid

Comunidad de MadridLa Direcció General de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid és l’òrgan administratiu competent al qual correspon prendre les mesures per a la conservació i la millora de les poblacions d’espècies silvestres en l’àmbit territorial de la comunitat de Madrid.

Té una experiència àmplia, amb uns resultats molt positius en l’elaboració i l’execució de projectes vinculats a la recuperació i la conservació d’espècies silvestres, especialment de les que mereixen un grau de protecció més alt, com l’àguila imperial, la cigonya negra, el voltor negre o el xoriguer petit.

En concret, les actuacions que es duen a terme des dels anys 90 han aconseguit passar de 23 parelles reproductores d’àguila imperial l’any 1993 a 37 l’any 2011, i de 6 parelles de voltor negre l’any 1973 a més de 100 en l’actualitat. Aquests resultats són millors encara si analitzem que no solament ha augmentat el nombre d’exemplars sinó també l’àrea en què es distribueixen.

 

COFIB

COFIBEl Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) és un consorci entre el Govern de les Illes Balears i la Fundació Natura Parc que persegueix l’objectiu general de recuperar la fauna silvestre en l’àmbit de les Illes Balears. Aquest objectiu inclou el control de la fauna exòtica invasora i el suport als programes de recuperació d’espècies catalogades.

Anualment les instal·lacions del COFIB acullen uns 3.000 animals en recuperació. Es treballa en l’execució del Pla de Recuperació del Ferreret (Alytes muletensis) i en el Pla de Reintroducció de l’Àguila Cuabarrada (Aquila fasciata).

Baleares

Fundació Natura Parc

Natura ParcLa Fundació Natura Parc va ser constituïda com a entitat sense ànim de lucre i els seus principis d’actuació estan basats en la protecció i la conservació del medi natural en el seu conjunt.

Entre els seus objectius fundacionals podem trobar:

 • Protegir, fomentar i estudiar la fauna i flora autòctona de les Illes Balears.
 • Acollir, curar i tornar al seu hàbitat natural a través del Centre de Recuperació d’Animals Silvestres i Centre d’Acolliment de Mascotes, tots aquells animals protegits del nostre entorn.
 • Dur a terme tota una sèrie de programes d’educació ambiental dirigida a tota la població.
 • Programes de promoció d’activitats juvenils en l’àmbit de les Balears.
 • Programes de Voluntariat dirigits a la població en general.
 • Cria en captivitat d’espècies protegides i posterior reintroducció al seu hàbitat natural.
 • Activitats relacionades amb la gestió agrícola, ramadera i forestal, la silvicultura i l’aprofitament energètic de la massa forestal.
 • Programes de conservació i recuperació d’espècies animals i vegetals de qualsevol naturals, així com establir acords tant nacionals com internacionals.
 • Estudis, consultories i assessorament de caràcter mediambiental relacionals amb la fauna, la flora, el canvi climàtic i la natura en general.
 • I qualsevol altra manifestació cultural, artística o científica que tingui relació amb la natura, la flora, el medi ambient i la natura en general.

La Fundació Natura Parc ofereix els seus serveis als conjunts d’estaments socials de les Balears, mitjançant la seva funció benèfica amb un element eminentment educatiu i divulgatiu.

Entre els seus beneficiaris i/ò usuaris podem trobar el conjunt de la societat balear, inclòs administracions públiques, Cossos de Seguretat de l’Estat (Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil, 112, ...), centres educatius, entitats privades i població en general.

 

Diputació Foral d’Àlaba - Arabako Foru Aldundia

ÁlavaEl Departament de Medi Ambient i Urbanisme de la Diputació Foral d’Àlaba té assignades les àrees següents: cicle integral de l’aigua, excepte les polítiques hidràuliques de regadiu; medi ambient i paisatge; conservació de la natura; espais naturals; energies renovables; monts, flora i fauna; planejament i informació del territori; gestió i disciplina urbanística, i qualsevol altre que estableixi l’ordenament jurídic, d’acord amb el que disposa el Decret foral 162/2011, de 19 de juliol, pel qual es determinen els departaments de la Diputació Foral d’Àlaba.

Concretament, correspon al Servei de Medi Ambient i Biodiversitat, dins d’aquest projecte:

 

 • L’ordenació, la conservació i la gestió de les espècies protegides de fauna i flora i els seus hàbitats; la xarxa de biòtops protegits i les zones d’especial conservació i d’especial protecció per a les aus de la Xarxa Natura 2000; les àrees ambientalment sensibles; els paisatges catalogats i la Xarxa de Corredors Ecològics del Territori Històric d’Àlaba.
 • La planificació dels recursos ambientals i les energies renovables.
 • El desenvolupament i l’execució de les actuacions en matèria de protecció, restauració i millora dels hàbitats naturals, el paisatge i la biodiversitat.

 

Aquestes tasques deriven de les competències assumides pel Govern del País Basc en compliment de l’Estatut d’autonomia del País Basc (Llei 3/1979, de 18 de desembre) i el traspàs del desplegament o l’execució posterior que li atorga la Llei 27/1983, de 25 de novembre, de relacions entre les institucions comunes de la Comunitat Autònoma i els òrgans forals dels seus territoris històrics.

 

GREFA

GREFAGREFA (Grup de Rehabilitació de la Fauna Autòctona i el seu Hàbitat) és una organització no governamental sense ànim de lucre, que neix el 1981 com a associació per a l’estudi i la conservació de la natura. Està format per persones sensibles a certes activitats humanes que deterioren i destrueixen part del nostre entorn natural.

En l’objectiu de conservar la natura, GREFA enfoca el treball de maneres molt diverses, emprenent multitud de projectes d’àmbit local, nacional i internacional, en solitari o mitjançant convenis o acords amb altres organismes governamentals i no governamentals.

Entre les activitats que du a terme GREFA s’inclou:

 1. Hospital de fauna salvatge autòctona.
 2. Equip de rescat de fauna salvatge ferida.
 3. Programes de cria en captivitat.
 4. Programes de millora de l’hàbitat per a fauna en perill d’extinció.
 5. Programes de reforçament de poblacions d’espècies salvatges autòctones.
 6. Programa d’educació i voluntariat ambiental a l’hospital de fauna salvatge.

 

D’altra banda, GREFA ha dut a terme altres projectes en la línia del LIFE proposat, com ara:

 1. Equip de Rescat de Fauna Salvatge Ferida (2005-2012)
 2. Programa de Conservació de l’Àguila Imperial a la Zona Centre Peninsular (2007-2012).
 3. Programa de Reintroducció de l’Àguila Reial al Parc Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, Ourense (2001-2012).
 4. Programa per a la Conservació del Voltor Negre a la Comunitat de Madrid (2007-2012).
 5. Reintroducció del Voltor Negre al Pirineu català (2007-2012).
 6. Corredors per al Xoriguer Petit (2004-2005).

 

 LPO

LPO

La Lliga per a la Protecció de les Aus (LPO, per les seves sigles en francès) té com a propòsit la protecció de les aus i dels ecosistemes dels quals depenen, en particular de la fauna i la flora associades, i en general de la biodiversitat. Nascuda el 1912, és reconeguda com una organització d’utilitat publica des de 1986 i representa BirdLife a França des de 1993. El 2012 compta amb més de 44.000 socis.

Les seves activitats es reparteixen en tres àrees:

 1. Actualització dels coneixements sobre l’estat de conservació de les espècies d’aus.
 2. Execució de programes de protecció de les espècies amenaçades i el seu hàbitat.
 3. Educació i conscienciació ambiental.

El 1984, l’LPO va coordinar el primer pla per a la conservació l’àguila cuabarrada a França, i també el primer Life (ACE, en aquell moment) per a aquesta espècie (1989-1992). Es va implicar activament en la cria en captivitat i la reintroducció juntament amb la UFCS (Unió Francesa dels Centres de Salvaguarda de la Fauna Salvatge). Durant un congrés el desembre de 2010, la LPO va mobilitzar les diverses estructures interessades en la cria en captivitat o la reintroducció de l’àguila cuabarrada i va constituir la IMBE (International Mobilisation for the Conservation of Bonelli’s Eagle).

Christian Pacteau (LPO-UFCS), que gestiona el centre de cria en captivitat de l’àguila cuabarrada a Vendée, és un especialista reconegut en la reproducció d’aus rapinyaires. Treballa des de 1995 amb l’àguila cuabarrada i ha aconseguit criar catorze polls, alguns dels quals s’han alliberat en el medi natural. El centre, que disposa de deu instal·lacions de cria de 100 m2 cadascuna i una sala d’incubació i bressola, acull set parelles d’àguila cuabarrada, cinc de les quals van reproduir-se el 2012.

Així mateix, al centre de Jean-Claude Mourgues (Ardèche) hi ha tres parelles, una de les quals és reproductora des del 2012. Aquest centre ha produït set joves des que es creà.

 

Share

Fullet del projecte

folleto informativo bonelli ico cat

Photo News

lifebonelli newsletter cat