Campanyes de difusió específica per a caçadors, escaladors, etc.

Pollos de águila de bonelli antes de su liberación

 

Els caçadors i els escaladors són els principals col·lectius d’interacció humana amb l’àguila cuabarrada, per la qual cosa s’ha plantejat l’acció Identificar i corregir altres factors negatius, que preveu analitzar i corregir les causes que puguin afectar la implantació de l’àguila en zones identificades, i dóna una importància especial a la caça i a l’escalada.

 

Aquesta acció recull l’assoliment d’acords de bones pràctiques amb sectors com el de caçadors i el d’escaladors, amb l’objectiu de compatibilitzar aquestes activitats amb la conservació i la gestió adequades de l’espècie del projecte. Ara bé, l’èxit de les bones pràctiques requereix que s’elaborin documents juntament amb aquests sectors. Així, la col·laboració i la participació actives d’aquests són fonamentals per poder desenvolupar l’acció, i també per fer extensius els resultats i difondre’ls..

El model de cooperació s’ha de basar en les accions següents:

  • Estudi, en col·laboració amb algunes associacions de caça i escalada, de la normativa aplicable a aquestes activitats, amb la finalitat de conèixer els límits que la normativa estableix per a aquests esports i evitar així possibles conflictes amb el que disposa.
  • Reunions amb els responsables de les associacions de caça i escalada.
  • Entrevistes a caçadors i escaladors per conèixer la seva opinió general sobre la interferència entre la conservació de l’àguila cuabarrada i les pràctiques habituals d’aquestes activitats.

 

Els socis del projecte han d’analitzar tota la informació s’obtingui de la cooperació i elaborar un document de bones pràctiques per a la caça i un document de bones pràctiques per a l’escalada. Abans d’editar-los, els han de trametre als òrgans de direcció de les associacions de caça i escalada, per saber què n’opinen i recollir-ne els suggeriments.

Per a cadascuna d’aquestes activitats s’ha de generar un document consensuat, que les parts implicades (òrgans de representació dels sectors esmentats i de l’Administració ambiental) han de subscriure i presentar públicament. S’espera fer feina durant el 2014 amb el sector de la caça i durant el 2015 amb el de l’escalada.

S’han de publicar 500 unitats en paper del document referent a l’escalada i 10.000 del de caça, i també han d’estar disponibles en format digital. A partir del mateix any que se signin s’han de distribuir mitjançant les entitats participants: se n’ha de dipositar un nombre considerable a les associacions de caça, als llocs de recollida típics dels caçadors, a les associacions d’escalada i a les instal·lacions per a la pràctica de l’escalada interior.

A més, aquests col·lectius han d’estar convidats cada any a participar en l’acció de disseminació Campanyes de difusió i sensibilització: “Bonelli. Natura viva”.

 

 

Raons per les quals aquesta acció es necessària

Els caçadors i els escaladors són els principals col·lectius d’interacció humana amb aquesta espècie. Les seves activitats poden representar un risc greu per a la supervivència de les aus. Per això és fonamental dur a terme campanyes de difusió que els conscienciïn sobre la importància de respectar la conservació d’aquesta espècie.

 

Share