Campanyes de difusió i sensibilització “bonelli. natura viva”

Graná, hembra de águila de bonelli liberada en Madrid

 

La difusió del projecte entre els àmbits socials i empresarials és un punt fonamental per fer perdurar els resultats que s’obtinguin i conservar l’àguila cuabarrada.

 

Per això s’han de dur a terme les accions de difusió que s’indiquen seguidament amb la finalitat d’involucrar aquests sectors en la conservació de l’espècie.

 

Xarxa de suport L’Àguila Cuabarrada, un Símbol Viu de la Conservació

S’ha de crear la xarxa de suport L’Àguila Cuabarrada, un Símbol Viu de la Conservació, que s’espera que integri com a mínim deu membres per soci, bé entitats de caràcter cultural o associatiu, bé empreses que donin suport al projecte o a les accions que el complementen. Els socis del projecte s’han d’encarregar de seleccionar els possibles integrants de la xarxa de suport, que s’han de consensuar amb la resta dels socis en les reunions del Comitè de Direcció per a la gestió del projecte. No ha de ser una llista tancada, de manera que si apareixen noves propostes de participació s’han de poder consensuar amb la resta dels socis per mitjà de teleconferència. Un cop s’han consensuat, cada soci s’ha d’encarregar d’establir contacte amb els possibles integrants, bé mitjançat el correu electrònic o postal, el telèfon o fins i tot visites.

Les accions que aquesta xarxa de suport podrà desenvolupar consisteixen en:

 

  • Aportacions econòmiques per dur a terme accions que contribueixin a la conservació de l’àguila cuabarrada.
  • Accions de promoció del projecte.
  • Accions de suport a la difusió de les accions de promoció del Consorci del Projecte Life Bonelli.
  • Aportació de la seva imatge per a la promoció de la conservació de l’àguila cuabarrada.

 

Per donar a conèixer aquesta xarxa de suport, cada any s’ha d’organitzar un esdeveniment, obert al públic i convocat mitjançant la premsa i les xarxes socials, al qual s’han de convidar representants de la política, sectors clau d’àmbit local, entitats patrocinadores, grups de conservació, ONG, etc.

Durant l’acte s’ha de nomenar un padrí o padrina amb la finalitat d’involucrar en el projecte persones clau que puguin exercir d’ambaixadores i propiciar-ne la difusió i l’acceptació dels habitants i usuaris del medi rural on s’alliberen les àguiles a Madrid i Mallorca. Se seleccionaran personalitats reconegudes dels àmbits cultural i esportiu o organitzacions de transcendència (com pot ser la Xarxa Natura mateixa).

Durant l’esdeveniment, se lliurarà als padrins o madrines, com a element commemoratiu, una rèplica d’una àguila cuabarrada. Així mateix, s’ha de distribuir entre els assistents una publicació específica (quadern divulgatiu, del qual se n’ha de fer un tiratge de 2.000 exemplars) i material promocional complementari (fotografies, camisetes i gorres).

Tot el material que es prepari per aquests esdeveniments (nota de premsa, invitació, banderoles, obsequis, etc.) ha de contenir el logotip del projecte LIFE.

 

Programa d’educació i difusió

Per poder comunicar a la societat la importància de conservar l’àguila cuabarrada, s’han d’establir programes d’educació oberts al públic en general en les instal·lacions de GREFA. Hi ha d’haver una exposició permanent de cartells, una presentació en vídeo de 30 minuts i un tècnic que expliqui les característiques principals de l’espècie d’àguila cuabarrada, la importància de conservar-la i els esforços fets en el projecte. S’ha d’obsequiar els assistents amb material promocional (un cartell sobre el Projecte Bonelli, adhesius, un pin metàl·lic amb la figura de l’àguila i un manual divulgatiu). S’ha de fer un tiratge de 1.500 cartells, 2.000 adhesius i 500 pins.

Així mateix, s’han d’elaborar panells i exposar-los en els centres educatius i culturals, incloses les universitats. En els col·legis es poden impartir sessions amb un vídeo divulgatiu de 10 minuts i una xerrada expositiva.

Els panells han de versar principalment sobre el projecte i la seva evolució, però també sobre la biologia, l’ecologia, la distribució i altres aspectes de l’àguila cuabarrada. L’exposició de figures ha de constar d’àguiles cuabarrada de diferents edats, una representació breu del medi físic i altres espècies que estiguin més o menys presents en el medi de l’àguila.
D’altra banda, s’ha d’elaborar un PowerPoint sobre el projecte, que s’ha de projectar de manera permanent a GREFA i ha d’acompanyar l’exposició de panells i figures on es requereixi una xerrada expositiva de les acciones en desenvolupament.

Atès que a GREFA hi ha alguns exemplars d’àguila cuabarrada irrecuperables, els visitants els han de poder observar a través de vidres d’una direcció. D’aquesta manera, es crea un centre d’educació de l’àguila cuabarrada a GREFA. També s’ha de dur a terme una acció similar a Mallorca, a la seu de la Fundació Natura Parc (un dels patrons del COFIB, beneficiari del projecte).

 

Àguila cuabarrada irrecuperable en el centre d’educació ambiental GREFA

 

Difusió i sensibilització a l’àmbit empresarial

El projecte Life Bonelli s’ha de presentar a les empreses dels voltants dels llocs on s’alliberin els exemplars d’àguila cuabarrada amb la finalitat de conscienciar-les de la importància de conservar aquesta espècie i d’establir compromisos perquè duguin a terme l’activitat de la manera més favorable a la conservació de l’espècie. En el cas de Mallorca, es preveu visitar vint empreses agroturístiques de la serra de Tramuntana durant els dos primers anys del projecte i proporcionar-los-en la informació.

Així mateix, s’ha de convidar aquestes empreses a participar en els actes de difusió que s’organitzin.

 

Raons per les quals aquesta acció es necessària

Aquestes campanyes són fonamentals per aconseguir el suport social de les polítiques de conservació. Implicant directament sectors claus i població en general millora el coneixement sobre l’àguila cuabarrada i la sensibilització cap a aquesta espècie, amb la qual cosa es poden obtenir solucions consensuades per a una millor gestió del projecte.

Alhora, els processos de participació social en les decisions públiques permeten enriquir les decisions adoptades i donar suport a la seva legitimitat.

 

Share