Gestió del coneixement

Seminario inicial Life Bonelli

 

El desenvolupament de les accions del projecte genera informació, experiència i coneixements rellevants, els quals s’han de compartir tant en un nivell tècnic com al públic general, en els àmbit local, regional, estatal i europeu.

 

Per això, es preveu dur a terme les accions següents:

 

Seminari inicial

En un termini no superior a sis mesos des del començament del projecte, s’ha d’organitzar un simpòsium internacional sobre la conservació de l’àguila cuabarrada, a Mallorca, amb l’objectiu principal de presentar el projecte. Aquesta acció serveix alhora per rebre la màxima quantitat possible d’informació i coneixements previs sobre aquesta espècie i la conservació de grans àguiles a Europa, especialment pels resultats obtinguts en els projectes LIFE anteriors que incloguin la conservació de l’espècie entre els objectius.

El simpòsium, amb capacitat per acollir fins a cinquanta participants, ha de durar tres dies i incloure com a mínim sis ponències, vint comunicacions i dues taules rodones. A més, les actes s’han de publicar en suport electrònic i posar a disposició dels sectors interessats en el primer trimestre de 2014. Així mateix, se n’han d’imprimir 100 exemplars en paper per als participants que prefereixin aquest format, i específicament per a les autoritats ambientals de les regions i els països europeus on habiti l’àguila cuabarrada.

 

Campanyes de difusió en entorns tècnics i científics

Els socis del projecte LIFE han de presentar conjuntament els avenços obtinguts en els fòrums tècnics estatals i internacionals com a mínim una vegada a l’any durant el desenvolupament del projecte.

En principi, es preveuen els fòrums següents:

 

  • Congrés Espanyol d’Ornitologia
  • Congrés Francòfon d’Ornitologia
  • Congrés Nacional de Medi Ambient
  • British Birdwatching Fair “Birdfair”
  • Setmana Verda de la UE

 

El projecte ha de disposar d’un display informatiu que es pugui presentar en aquests fòrums. En els fòrums caràcter tècnic i científic, s’hi han de presentar comunicacions específiques sobre els aspectes innovadors del desenvolupament del projecte, concretament les que puguin tenir un major interès demostratiu per a projectes similars dins l’àmbit europeu.

 

Seminari final

Així mateix, en acabar el projecte s’ha de dur a terme un seminari final a Navarra amb l’objectiu de publicar i compartir el balanç i els resultats finals de les accions per a la conservació de l’àguila i de les experiències obtingudes en la xarxa del treball del projecte. Es calcula que hi assistiran unes cinquanta persones.

 

Publicació tècnica final

Els resultats del seminari final s’han de recollir en una publicació final, una guia tècnica o un document de directrius per a la conservació i la restauració de poblacions d’àguila cuabarrada, com a conseqüència de l’avaluació de les millors pràctiques per conservar aquesta espècie.

La publicació final s’ha de distribuir a totes les persones que assisteixin als seminaris, i també a les administracions amb competències en la conservació d’espècies de les regions on habiti aquesta espècie a Espanya, França i Portugal i a les ONG d’aquests països relacionades amb la conservació d’aus.

Així mateix, cada soci del projecte n’ha de repartir un exemplar al personal, tant intern com extern, que hagi participat en les feines tècniques del projecte (es calcula que seran unes quaranta persones). A més, se n’ha de distribuir una versió digital als tècnics de conservació d’espècies de les comunitats autònomes i dels espais protegits de les administracions espanyoles de regions amb àguila cuabarrada i als especialistes en conservació d’aus de regions importants per a aquesta espècie (sud de França, Itàlia i Grècia).

Tot això implica que se n’hagin d’editar 200 còpies aproximadament, el cost de les quals s’ha de repartir entre els socis.

Finalment, amb l’objectiu de difondre aquests coneixements, també se n’ha de penjar una versió en línia d’accés lliure en la web del projecte i en les webs dels socis del projecte.


 

Raons per les quals aquesta acció és necessària

El desenvolupament d’aquest projecte generarà un coneixement que cal compartir, tant amb el públic general com en un nivell tècnic i científic. El seminari inicial serveix per aglutinar des del començament tota la informació disponible sobre la conservació de l’àguila cuabarrada. També és necessari presentar el projecte en fòrums nacionals i internacions, per compartir i contrastar aquesta experiència, mitjançant l’assistència a seminaris i cursos que tinguin lloc a Europa. La publicació del document tècnic complementa les accions formatives.
 
Share